Generalforsamling i Mejrup Badminton & Squash 19. april kl. 19:30

28. marts 2021
Mejrup Badminton & Squash indkalder til ordinær Generalforsamling i afdelingen


Tid: Mandag d. 19. april 2021 kl. 19:30.

Sted: Afholdes virtuelt pga. covid-19. Link: (tilføjes 18/4).
Dagsorden jf. MGUs vedtægter:

1) Valg af dirigent

2) Formandsberetning

3) Regnskabsorientering

4) Indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde på mgu.badm@gmail.com senest 5. april 2021 (14 dage før generalforsamlingen). Forslag bliver herefter senest 12. april offentliggjort på denne side.

5) Valg til bestyrelsen. På valg er
a) Kim Sivebæk (modtager genvalg)
b) Rasmus Byskov-Nielsen (modtager genvalg)
c) Da vi er en afdeling i positiv udvikling, ønsker vi at udvide med 2 nye medlemmer i bestyrelsen, der vil have fokus på f.eks. bordtennis og/eller ungdomsbadminton.
d) Vi opfordrer unge under 20 år til at stille op til bestyrelsen til en “fri rolle, men med fokus på at vi tilbyder det, Mejrups unge ønsker i en ketchersportsklub”. (Unge <20 år vælges for 1 år jf. vedtægter).
e) suppleanter til bestyrelsen

6) Evt.

Vel mødt.
Mvh Bestyrelsen

Seneste nyt
28.3.21
Generalforsamling i Mejrup Badminton & Squash 19. april kl. 19:30
Mejrup Badminton & Squash indkalder til ordinær Generalforsamling i afdelingen...
Mejrup Badminton  |   Elkjærvej 26, Mejrup  |   7500  Holstebro  |   97410920  |   @